06 15 66 5006 contact@isabelveenis.nl

Wat is Counseling?

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor als je tijdelijk hulp nodig hebt. De focus van de problematiek ligt vaak in het heden maar heeft vaak wel een onderliggende oorzaak.

Waar coaching vooral gericht is op het eigen handelen naar buiten toe, een praktische aanpak kent en de cliënt opdrachten meekrijgt om mee aan de slag te gaan, is counseling erop gericht om te werken aan de binnenkant van de mens: de onderliggende oorzaak en gevoel.

Counseling gaat verder dan coaching. Je gaat tijdens de sessie aan de slag met je eigen binnenwereld zodat je die nare gevoelens, stressklachten of emoties kunt gaan aanpakken.
Meer over de verschillen tussen coaching en counseling, lees mijn blogpost

“Counseling is doeltreffend bij o.a. emotioneel vastlopen, stress -en burn-out klachten, belemmeringen en psychosomatische klachten”.


Voordelen:

 • Geen verwijzing nodig
 • Gedeeltelijke vergoeding mogelijk vanuit aanvullende verzekering
 • Gaat niet van eigen risico af
 • Geen wachtlijst – dus direct aan de slag

Counseling biedt uitkomst bij:

 • Stress, overspannenheid en (dreigende) burn-out, overbelasting
 • Vermoeidheid
 • Somberheid
 • Vage lichamelijke klachten, psychosomatische klachten
 • Uit balans zijn
 • Je vaak onrustig voelen
 • Ingrijpende verandering in je leven.
 • rouw/verlies
 • Problemen binnen het gezin
 • Laag zelfbeeld
 • Perfectionisme/faalangst
 • Rouw, verlies en verdriet
 • Eenzaamheid

Werkwijze – Hoe verloopt counseling?

Er wordt integratief gewerkt en dat betekent maatwerk. Ieder mens is uniek en jij staat centraal. Van daaruit wordt gekeken wat jij nodig hebt om te kunnen veranderen. Bij burn-out klachten bijvoorbeeld wordt eerst ingezet op herstel. je wilt grip krijgen op klachten als vermoeidheid en spanning, of te wel leren ontspannen en opladen. Je gaat je dan steeds beter voelen. Daarna maar ook tijdens wordt gewerkt aan de onderliggende oorzaken.

Intakegesprek

Een integratief counselingstraject begint met een intakegesprek, waarin we samen het probleem verkennen en ook gelijk aan de slag gaan. Een gemiddeld counselingstraject omvat 5-10 sessies, die om de twee of drie weken plaatsvinden. Elk traject is echter persoonlijk en afhankelijk van jouw vraag.